Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
FPT IS [G]_Quản lý Đối tác ( Nhật Bản )[01] 50514 Hà Nội 20/08/2014
Triển khai dự án phần mềm[05] 53991 Hà Nội 15/08/2014
Quản trị dự án phần mềm[01] 53989 Hà Nội 15/08/2014
Trưởng nhóm SQA- đảm bảo chất lượng sản phẩm [01] 53987 Hà Nội 15/08/2014
PQA- kiểm soát chất lượng dự án[01] 53941 Hà Nội 15/08/2014
Chuyên gia .Net và Cơ sở dữ liệu[01] 53083 Hà Nội 15/08/2014
Kế toán viên[02] 43108 Hà Nội 10/08/2014
FPT IS [PFS]- Chuyên gia Tư vấn Công nghệ[02] 53765 Hà Nội 01/08/2014
Trưởng nhóm Lập trình viên C/C++[02] 53675 Hà Nội 31/07/2014
Lập trình viên C/C++[02] 53674 Hà Nội 31/07/2014
Tuyển Linux System Engineer[2] 53020 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh Giải Pháp CNTT[2] 52231 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FPT-IS tuyển Tester đi Hà Lan[10] 52229 Nước ngoài_Tây Âu 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Triển Khai Phần Mềm[5] 52228 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Develop Leader)[2] 52227 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Triển Khai mảng Network[2] 52226 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Triển Khai mảng System[1] 52225 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Lập Trình Viên .NET[10] 52224 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Quản Lý Chất Lượng[1] 52217 Hồ Chí Minh 31/07/2014
FIS HCM tuyển Cán bộ Pre - Sale Thị trường Nhật[2] 52076 Hồ Chí Minh 31/07/2014
Trang