Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
[FIS PFS] Tuyển Java Team Leader[01] 54928 Hà Nội 31/08/2014
[FIS ERP] Tuyển cán bộ Kinh doanh Dự án ERP[02] 54912 Hà Nội 31/08/2014
[FPT IS BANK]_Kiểm thử phần mềm[02] 55049 Hà Nội 30/08/2014
[FPT IS BANK]_Lập trình viên (Senior)[02] 55048 Hà Nội 30/08/2014
[FPT IS BANK]_CB Phân tích Nghiệp vụ[02] 55047 Hà Nội 30/08/2014
[FSC] Quản lý kho hàng[01] 55008 Hà Nội 30/08/2014
[FSC] Lễ tân[01] 55006 Hà Nội 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển sinh viên thực tập khoa QTKD[05] 54935 Hồ Chí Minh 30/08/2014
FPT-IS tuyển Cộng tác viên kinh doanh sản phẩm CA[50] 54873 Hà Nội 30/08/2014
FPT IS tuyển Kỹ sư dịch vụ hệ thống[01] 54789 Hà Nội 30/08/2014
FPT IS tuyển Lập trình viên .Net[03] 54787 Hà Nội 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển nhân viên/ thực tập khoa Nhân sự tiền lương[03] 54479 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển Cán bộ lập trình ABAP[05] 54473 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển Cán bộ triển khai phần mềm[05] 54465 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS Cần Thơ] Tuyển nhân viên kinh doanh[02] 54394 Cần Thơ 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển nhân viên kinh doanh[02] 54393 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển thực tập IT phần cứng[04] 54174 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển thực tập tư vấn triển khai ERP[20] 54171 Hồ Chí Minh 30/08/2014
[FIS HCM] Tuyển Cán bộ kinh doanh phần mềm[02] 54170 Hồ Chí Minh 30/08/2014
Tuyển Linux System Engineer[2] 53020 Hồ Chí Minh 30/08/2014
Trang