Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
FIS SRV HCM – Tuyển OPERATOR[1] 57786 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – LẬP TRÌNH VIÊN ABAP[2] 57784 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – DEVERLOPER (SALESFORCE CRM & FORCE.COM)[2] 57782 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS SRV HCM – Tuyển VỊ TRÍ HỖ TRỢ DỰ ÁN[1] 57780 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS SRV HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh (KV: HCM)[1] 57774 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS SRV HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh KV Đồng Nai[1] 57767 Đồng Nai 15/06/2015
FIS SRV HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh KV Bình Dương[1] 57765 Bình Dương 15/06/2015
FIS G HCM – Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor)[2] 57759 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển iOS Developer[1] 57651 Hồ Chí Minh 15/06/2015
CÁN BỘ QC[2] 57649 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – LẬP TRÌNH VIÊN JAVA[2] 57646 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Quản Trị Dự Án/ Tư vấn Triển khai Phần Mềm ERP[2] 57597 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS FSC HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh KV HCM[1] 57407 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Lập Trình [10] 57403 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Phòng Kinh Doanh[5] 57402 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập CN Phần Cứng[5] 57401 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Tester [1] 57400 Hồ Chí Minh 15/06/2015
FIS HCM – Tuyển Quản Trị Dự Án[1] 57459 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Triển Khai Phần Mềm[2] 57458 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Phân Tích Thiết Kế (BA)[1] 57457 Hồ Chí Minh 05/05/2015
Trang