Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
Country Manager[01] 56667 20/01/2015
Lễ tân[02] 43423 Hà Nội 20/01/2015
[FIS Bank]_Cán Bộ Tư Vấn_[01][01] 56896 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Cán Bộ Hỗ Trợ Kinh Doanh_[02][02] 56894 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Thư Ký Dự Án_[01][01] 56891 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Trưởng nhóm Phân Tích Nghiệp Vụ_[02][02] 56890 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ_[04][04] 56889 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính_[01][01] 56888 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Junior BA_[05][05] 56887 Hà Nội 15/01/2015
Lập trình viên Java ( Senior)[01] 48069 Hà Nội 15/01/2015
FIS G_Chuyên Viên Marketing (onsite)[01] 56817 Nước ngoài_CampuChia 31/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng Tester[02] 56496 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS G]_Java Dev[05] 56492 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS BANK]_Lập trình viên (Senior)[02] 55048 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS BANK]_CB Phân tích Nghiệp vụ[02] 55047 Hà Nội 30/12/2014
[FIS ERP] Tuyển Cán bộ Tư vấn triển khai Dự án[06] 56647 Nước ngoài_CampuChia 20/12/2014
[FIS BPO Đà Nẵng] Tuyển cán bộ Lập trình[01] 56642 Đà Nẵng 20/12/2014
[FIS BPO Đà Nẵng] Tuyển cán bộ Pre - sale [01] 56641 Đà Nẵng 20/12/2014
[FPT IS]_Tuyển dụng IT Helpdesk_[02][02] 56577 Vĩnh Phúc 20/12/2014
[FIS_Tuyển dụng IT Support_[01][01] 56575 Vĩnh Phúc 20/12/2014
Trang