Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ Quản lý Đối tác ( Nhật Bản )[01] 50514 Hà Nội 10/05/2014
[FIS ERP] Tuyển lập trình viên dự án phần mềm[06] 52138 Hà Nội 30/04/2014
FPT IS [SRV] - Cán bộ kinh doanh[03] 52136 Hà Nội 30/04/2014
FIS-HCM Tuyển ARCHITECHTURE LEADER[1] 51583 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FIS-HCM Tuyển TECHNICAL LEADER[1] 51582 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Hành Chánh[1] 51579 Hồ Chí Minh 20/04/2014
Senior Java Developer Onsite In Europe[1] 51523 Nước ngoài_Tây Âu 20/04/2014
FIS HCM Tuyển Kỹ Sư Cầu Nối[3] 51521 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FIS HCM Tuyển Cán Bộ Tư vấn Công nghệ - mảng thẻ [1] 51354 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FIS HCM [FSE] Tuyển Lập trình viên ABAP[3] 51352 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Tester[03] 51293 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Cán bộ Phân tích Nghiệp vụ[02] 51292 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Cán bộ Phát triển Giải pháp Công nghệ BI[01] 51291 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Lập trình viên PLSQL (Junior)[04] 51290 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Lập trình viên ABAP (Junior)[06] 51288 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS [PFS] - Lập trình viên Java (Junior)[06] 51284 Hà Nội 20/04/2014
FPT IS Tuyển Kỹ Thuật Main board[02] 51143 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FPT SRV Tuyển Lễ Tân Bảo Hành[01] 51141 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FPT SRV Tuyển Kỹ Thuật Laptop[02] 51139 Hồ Chí Minh 20/04/2014
FPT SRV Tuyển Kỹ thuật UPS, máy in[] 51137 Hồ Chí Minh 20/04/2014
Trang