Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
CÁN BỘ QUẢN LÝ[] 56287 Đà Nẵng 15/12/2014
[FPT IS SRV]_Tuyển 02 LTV .Net (Nữ)[02] 56503 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_PM Assistant[01] 56500 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật[05] 56498 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng Tester[02] 56496 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng DBA[02] 56494 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Java Dev[05] 56492 Hà Nội 10/12/2014
Quản trị dự án [02] 56204 Hà Nội 10/12/2014
Phân tích nghiệp vụ và Test[02] 55698 Hà Nội 10/12/2014
Triển khai dự án phần mềm[03] 53991 Hà Nội 10/12/2014
Lễ tân[01] 43423 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Trợ lý kinh doanh - Tiếng Nhật[01] 56277 Hà Nội 30/11/2014
Lập trình viên Java ( Senior)[01] 48069 Hà Nội 30/11/2014
Kỹ thuật viên[02] 56203 Hà Nội 20/11/2014
CÁN BỘ LẬP TRÌNH[] 56286 Đà Nẵng 15/11/2014
Thư ký Dự án[01] 56243 Hà Nội 15/11/2014
[FPT IS SRV]_CB Kỹ thuật[01] 56185 Hà Nội 15/11/2014
Cán bộ kỹ thuật[02] 56177 Hà Nội 10/11/2014
[FPT IS BANK]_Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ[02] 55885 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Trưởng nhóm lập trình[01] 55883 Hà Nội 30/10/2014
Trang