Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Lập Trình [10] 57403 Hồ Chí Minh 31/05/2015
FIS HCM – Tuyển Quản Trị Dự Án/ Tư vấn Triển khai Phần Mềm ERP[2] 57597 Hồ Chí Minh 17/05/2015
FIS HCM – Tuyển Quản Trị Dự Án[1] 57459 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Triển Khai Phần Mềm[2] 57458 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Phân Tích Thiết Kế (BA)[1] 57457 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Lập Trình Viên[5] 57411 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS SRV HCM – Tuyển Cán Bộ Kỹ Thuật Phần Cứng[2] 57410 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán bộ Kinh Doanh Phần Mềm[2] 57409 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS SRV HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh KV Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai[3] 57408 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS FSC HCM – Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh KV HCM[1] 57407 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán bộ Hành Chính[1] 57406 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Phòng Mua Hàng[2] 57405 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Nhân Sự[1] 57404 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập Phòng Kinh Doanh[5] 57402 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Thực Tập CN Phần Cứng[5] 57401 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS HCM – Tuyển Cán Bộ Tester [1] 57400 Hồ Chí Minh 05/05/2015
FIS G HCM – Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor)[2] 57386 Hồ Chí Minh 05/05/2015
[FIS SRV] Nhân viên bảo hành, bảo trì máy ATM ngân hàng[4] 57325 15/04/2015
Chuyên viên Quản trị hồ sơ năng lực cốt lõi[01] 57280 Hà Nội 31/03/2015
[FPT IS]_Cán bộ hỗ trợ kinh doanh[02] 57260 Hà Nội 30/03/2015
Trang