Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
Country Manager[01] 56667 20/01/2015
FIS G_Chuyên Viên Marketing (onsite)[01] 56817 Nước ngoài_CampuChia 31/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng Tester[02] 56496 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS G]_Java Dev[05] 56492 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS BANK]_Lập trình viên (Senior)[02] 55048 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS BANK]_CB Phân tích Nghiệp vụ[02] 55047 Hà Nội 30/12/2014
[FIS ERP] Tuyển Cán bộ Tư vấn triển khai Dự án[06] 56647 Nước ngoài_CampuChia 20/12/2014
[FIS BPO Đà Nẵng] Tuyển cán bộ Lập trình[01] 56642 Đà Nẵng 20/12/2014
[FIS BPO Đà Nẵng] Tuyển cán bộ Pre - sale [01] 56641 Đà Nẵng 20/12/2014
[FPT IS]_Tuyển dụng IT Helpdesk_[02][02] 56577 Vĩnh Phúc 20/12/2014
[FIS_Tuyển dụng IT Support_[01][01] 56575 Vĩnh Phúc 20/12/2014
[FIS QA] Tuyển 01 cán bộ QA Dự án[01] 53941 Hà Nội 20/12/2014
CÁN BỘ QUẢN LÝ[] 56287 Đà Nẵng 15/12/2014
[FPT IS SRV]_Tuyển 02 LTV .Net (Nữ)[02] 56503 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_PM Assistant[01] 56500 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật[05] 56498 Hà Nội 10/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng DBA[02] 56494 Hà Nội 10/12/2014
Quản trị dự án [02] 56204 Hà Nội 10/12/2014
Phân tích nghiệp vụ và Test[02] 55698 Hà Nội 10/12/2014
Triển khai dự án phần mềm[03] 53991 Hà Nội 10/12/2014
Trang